ร่วมเป็นพี่สาว หรือน้องสาว นักโทษทางการเมืองหญิงในพม่า!

ผู้หญิงพม่า เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ เพื่อต่อต้านการกระทำที่ชั่วร้าย เพื่อให้เสรีภาพ ที่ยิ่งใหญ่เกิดแก่ทุกคน

ผู้หญิงนักโทษทางการเมือง เกือบ 200 คน ถูกคุมขังในคุกและห้องกักพม่า ในสภาพ ที่โหดร้าย อาชญากรรมที่พวกเธอก่อคือการรณรงค์เพื่อเสรีภาพและอิสรภาพ หญิงผู้กล้าอย่างยิ่งเหล่านี้ได้กล้าที่จะพูด นายปินนายโร ได้เสนอว่าควรมีเริ่มปล่อยตัว นักโทษทางการเมืองของพม่า โดยเริ่มจากนักโทษ ทางการเมืองผู้หญิง ดังนั้นประชาธิปไตยและสันติภาพในพม่า ควรเริ่มขั้นแรก โดยการปลดปล่อยนักโทษทางการเมืองผู้หญิง และตามด้วย การปล่อยนักโทษทางการเมืองทุกคน

คุณสามารถทำอะไรได้เพื่อช่วยผู้หญิงพม่า ?
- เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงพม่าในเวปไซด์และบล็อก
www.burmaissues.org
www.salweennews.org
www.womenofburma.org
www.aappb.org

- กระจายข่าวและบอกเล่าเกี่ยวกับสถานการณ์ในพม่า
- จัดงานหรือกิจกรรม เพื่อแสดงความสมานฉันท์กับผู้หญิงพม่า

- ทำงานร่วมกับสื่อมวลชนในการขยายการสร้างความตระหนักกับสาธารณชน

- ลอบบี้รัฐบาลในประเทศของเรา ในการกดดันรัฐบาลเผด็จการทหารพม่า ให้ยุติการละเมิด สิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง

- ร่วมเป็นพี่สาว หรือน้องสาว นักโทษทางการเมืองหญิงในพม่า

ใช้อิสรภาพของคุณเพื่อสนับสนุนให้เรามีอิสรภาพ

Daw Aung San Suu Kyi

www.lannaactionforburma.blogspot.com

  © Blogger templates Psi by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP